آگهی مناقصه عمومی و تجدید مزایده عمومی (نوبت دوم)

شهرداری چهاردانگه در نظر دارد بر اساس ماده5آیین نامه مالی شهرداری ها نسبت به برگزاری مناقصه عمومی با مشخصات ذیل اقدام نماید.

1-مناقصه عمومی - نوبت دوم - انجام بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری چهاردانگه -  با سپرده 30/000/000ريال

کلیه متقاضیان برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه و ارائه پیشنهاد ظرف مدت 10روز پس از درج آگهی به آدرس بزرگراه آیت اله سعیدی ، چهاردانگه ، پلاک 519ساختمان مرکزی شهرداری-واحد امور قرار دادها مراجعه نمایند.

تلفن تماس:5-55279294

توضیح:1-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.2-هزینه خرید اسناد مبلغ 500/000ريال می باشد.
روزنامه سه شنبه 3شهریور1394 جمهوری اسلامی شماره 10388

---------------------------------------------------------------------------------------------------
آگهی تجدید مزایده دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی تعاونی مسکن کارکنان شهرداری ،بخشداری و دادگستری چهاردانگه


شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری ،بخشداری و دادگستری چهاردانگه طبق مصوب مجمع عمومی مورخ 10/7/ 1393 به منظور مشارکت در ساخت پروژه مسکونی خود واقع در چهاردانگه به شرح ذیل از کلیه سرمایه گذاران توانمند شامل شرکت ها ، اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح دعوت به همکاری می نماید:

پروژه در زمینی به مساحت 8806 متر مربع دارای مجوز ساخت با زیر بنای کل 27414 متر مربع192 واحد مسکونی می باشد.

علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با پرداخت مبلغ 200.000ريال نسبت به دریافت اسناد و مدارک مزایده و همچنین ارسال سوابق کاری و قابلیت ها از تاریخ 1/5/94 به دفتر تعاونی به نشانی بزرگراه آیت اله سعیدی ، ابتدای بلوار شهرک صنعتی چهاردانگه ، مجتمع تجاری اداری کوشک ایرانیان بلوکC،طبقه اول واحد 6 (تلفن :38و55532737) مراجعه و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه تاریخ11/5/94 آمادگی خود را اعلام نمایند.

تعاونی در رد یا قبول شرایط یا پیشنهادات مختار است . ضمناً هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

                                                                                                                                                   هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان شهرداری ،بخشداری و دادگستری چهاردانگه

(روزنامه همشهری چهارشنبه 31 تیر 1394 شماره 6587صفحه 12)                                                                          (روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری چهاردانگه)
---------------------------------------------------------

آگهي فراخوان شناسايي سرمايه گذار پروژه احداث مجتمع تجاري خدماتي شهرك صنعتي سهند

شهرداري چهاردانگه بر اساس بند 11 مصوبه شماره 30 شوراي محترم اسلامي شهر همچنين بر اساس بند 6 از سومين مصوبه هيات عالي سرمايه و مشاركتها در نظر دارد پروژه احداث مجتمع تجاري خدماتي واقع در شهرك صنفي خدماتي سهند را از طريق مشاركت با سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد و مدارك از تاريخ درج اين آگهي به مدت 20 روز كاري به اداره سرمايه گذاري شهرداري واقع در بزرگراه آيت ا... سعيدي چهاردانگه روبروي كيان تاير ساختمان مركزي طبقه دوم مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 55272510 و 55272511 تماس و يا از طريق سايت شهرداري به نشاني www.4danjehcity.ir  مراجعه و مدارك و اطلاعات را دريافت نمايند.

                                                 (روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری چهاردانگه)


دسته بندي اخبار 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0