فرم درخواست ملاقات مردمی با شهردار و مدیران شهری
  نام و نام خانوادگی:  *  کد ملی:  
  تلفن:    تلفن همراه:  *
  منطقه:    شماره پرونده:  
  ملاقات شونده:    تاریخ درخواست ملاقات:  1403/03/25
  آدرس:
  
  خلاصه درخواست:
  
        
  ارسال

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0