پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  فرم درخواست ملاقات مردمی با شهردار و مدیران شهری
  نام و نام خانوادگی:  *  کد ملی:  
  تلفن:    تلفن همراه:  *
  منطقه:    شماره پرونده:  
  ملاقات شونده:    تاریخ درخواست ملاقات:  1400/04/02
  آدرس:
  
  خلاصه درخواست:
  
        
  ارسال

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0