ضمن عرض خير مقدم خدمت شهروندان گرامي :  خواهشمند است ضمن پرکردن فيلدهاي موردنياز وستاره دار، مشکلات مربوط به آن منطقه را با ذکرناحيه اعلام  فرمائيد تا ضمن بررسي کارشناسان اين شهرداري ،موضوع در اسرع وقت پيگيري شود
  دسته بندی:  
  موضوع:  
  آدرس محل وقوع مشکل:  
  جزییات:  
  نوع کاربر:  
  نام و نام خانوادگی:  *
  تلفن:  
  تاریخ ثبت:  1403/05/03
  پست الکترونیک:  
  آدرس:  
  ارسال

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0