مشخصات عمومی
آگهی مناقصه ، مزایده و تجدید مزایده عمومی (نوبت اول)
تکمیل ساختمان شهرداری و واگذاری بهره برداری گلخانه
مناقصه
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهی مناقصه ، مزایده و تجدید مزایده عمومی (نوبت اول)

شهرداری چهاردانگه در نظر دارد بر اساس ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها نسبت به برگزاری مزایده و مناقصه عمومی با مشخصات زیر اقدام نماید .

1-   مناقصه عمومی (خرید تجهیزات و تکمیل ساختمان جدید الاحداث شهرداری ) مبلغ قرارداد 5.000.000.000 ريال - سپرده 250.000.000 ريال

2-  مزایده عمومی (واگذاری بهره برداری از گلخانه (مرکز تولیدات گیاهی) ) مبلغ سپرده 20.000.000 ريال

3- تجدید مزایده عمومی (بهره برداری از میادین میوه و تره بار سطح شهر (کانکس میوه و تره بار ) ) مبلغ سپرده 50.000.000 ريال

کلیه متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه و مزایده و ارائه پیشنهاد ، ظرف مدت 10روز پس از درج آگهی ئ(ردیف 3 پس از چاپ نوبت اول و ردیف 1و2 پس از چاپ نوبت دوم ) به آدرس شهرداری چهاردانگه واقع در بزرگراه آیت اله سعیدی پلاک519 واحد امور قراردادها مراجعه نمایند .

تلفن 55279294-55279195

توضیح :

1-   هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده یا مناقصه  می باشد .

2-  هزینه خرید اسناد مبلغ 500.000ريال می باشد .

3- کلیه پرداختی ها ی ردیف 1 به صورت %70 غیر نقد و %30نقدی  می باشد .

قوانین
1395/05/25
1395/05/25
1395/05/25
1395/05/25
1395/05/25
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0