• ساعت : ۱۴:۱۵:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ 
  • تعداد بازدید : 294
  • کد خبر : ۵۵۸۸
مناقصه های در حال برگزاری شهرداری چهاردانگه
مناقصه های شهرداری چهاردانگه در حال برگزاری می باشد.

آگهی نوبت اول 99/04/29

مبلغ سپرده(ریال)

مبلغ قرارداد(ریال)

عنوان

مناقصه

ردیف

260/000/000

5/200/000/000

راه اندازی سامانه یکپارچه شهرسازی و معماری و درآمد

عمومی

1

1/000/000/000

20/000/000/000

اجرای زیرسازی مکانیزه و جدول گذاری معابر سطح شهر

عمومی

2

1/000/000/000

20/000/000/000

اجرای زیرسازی مکانیزه و جدول گذاری معابر سطح شهر

عمومی

3

3/000/000/000

60/000/000/000

آسفالت معابر سطح شهر به صورت مکانیزه

عمومی

4

3/000/000/000

60/000/000/000

اجرای اسفالت معابر سطح شهر بصورت مکانیزه

عمومی

5

1/250/000/000

25/000/000/000

پیاده رو سازی معابر سطح شهر

عمومی

6

426/000/000

8/520/000/000

تهیه و نصب پایه چراغ روشنایی(پارک گلشهر و پیست دوچرخه سواری پارک گلشهر)

عمومی

7

380/000/000

7/600/000/000

تهیه و نصب پایه چراغ روشنایی(جنگل کاری ماهشهر ، خیابان شهید صانعی، پارک شهید گلستانی و برخی از خیابانهای سطح محدوده)

عمومی

8

2/400/00/000

48/000/000/000

نگهداری فضای سبز ناحیه 2

عمومی

9

کلیه متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه یا مزایده و ارائه پیشنهاد ظرف مدت 10 روز از چاپ آگهی نوبت دوم به آدرس بزرگراه آیت اله سعیدی ، چهاردانگه، روبروی سه راه بوتان ، خیابان شهید حاجی احمد پلاک10 ساختمان مرکزی شهرداری ، طبقه اول ، امور قراردادها مراجعه نمایند . 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0